डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समिती वरळी आगार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समिती वरळी आगार

राजूभाऊ ससाने रिपोर्टर मुंबई

वरळी आगारातील सर्व कामगार कर्मचारी व अधिकारी यांस कळवण्यात येते की दिनांक 23/05/2024 रोजी महाकारूणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची जयंती आयोजित करण्यात आली आहे तरी सर्वांनी बुद्ध पूजेसाठी

स्थळ- वरळी आगार उपाहारगृह पहिला मजला

वेळ- सका. 10वा.

करण्याचे योजिले आहे तरी सर्वांनी वेळेत उपस्थित रहावे ही विनंती 🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed